SanusVita
ՀԵՏԱԶՈՏՄԱՆ ՈՒՂԵԳԻՐ
  • <<ՍԱՆՈՒՍ ՎԻՏԱ>> բժշկական կենտրոն
  • Աշխ. ժամերը Երկ.-ից ուրբաթ. 9:00-18:00 Շաբաթ. 9:00-14:00
Հետազոտման օրը՝
Պացիենտի ԱԱՀ՝ *
Տարիքը՝ Սեռը՝ Ծննդ. տ/թ՝
Ձեր հեռախոսը՝ *
E-mail
ԸՆՏՐԵՔ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱՆ
Կլինիկական հետազոտություններ
ESR ԷՆԱ (էրիթ. նստեցման արագություն) 1000
CBC Արյան ընդ. հետազոտ. (+ԷՆԱ) 2500
CBC+Diff Արյան ընդ. հետ. լեյկոֆ.(24պար.+ԷՆԱ) 3000
Urinalysis Մեզի ընդ. հետազ.(10պար.+նստվ.) 2000
Կոագուլոգրամա
PI Պրոթրոմբինային ինդ. (պրոթ.-ՄՆՕ) 1500
TT Թրոմբինային ժ-կ 1500
FG Ֆիբրինոգեն 2500
APTT Ակտիվ. մասն. թրոմբոպլ. ժ-կ(АЧТВ) 1500
Բիոքիմիական հետազոտություններ
GLU Գլյուկոզա (արյան մեջ) 1000
GLU-U Գլյուկոզա ( մեզի մեջ) 1000
PROT-T Ընդ. սպիտակուց (արյան մեջ) 1000
PROT-U Ընդ. սպիտակուց (մեզի մեջ) 1000
ALB Ալբումին (արյան մեջ) 1500
MicroALB-U Միկրոալբումին (մեզի մեջ) 1500
UREA Միզանյութ (արյան մեջ) 1500
UREA-U Միզանյութ (մեզի մեջ) 1500
BUN-S Մնացորդային ազոտ (արյան մեջ) 2000
CREA Կրեատինին (արյան մեջ) 1000
CREA-U Կրեատինին (մեզի մեջ) 1000
CK-MB Կրեատինկինազա 2500
BIL-T,D,ID Բիլիռուբին(ընդհանուր ուղղակի, անուղղակի) 2000
TG Տրիգլիցերիդներ 2000
CHOL Խոլեստերին (ընդհանուր) 1000
HDL α-Խոլեստերին(ԲԽԼՊ- ЛПВП) 2000
LDL β-Խոլեստերին (ՑԽԼՊ- ЛПНП) 3000
GOT ԱՍՏ(Ասպարտատամինոտրանսֆերազա) 1500
GPT ԱԼՏ (Ալանինամինոտրանսֆերազա) 1500
LDH Լակտատդեհիդրոգենազա 1500
ALP Հիմնային ֆոսֆատազա 1500
GGT Գամմա-գլյուտամիլտրանսֆերազա 1500
AMYL Ամիլազա (ընդհանուր) 2000
DIA Դիաստազա 2000
Mg Մագնեզիում 2000
Ca-T Կալցիում (ընդհանուր) 2000
Ca++ Կալցիում (իոնիզացված) 2000
Ca-U Կալցիում (մեզի մեջ) 2000
P Ֆոսֆոր 2000
P-U Ֆոսֆոր (մեզի մեջ) 2000
Fe Երկաթ 2000
UA Միզաթթու ( արյան մեջ) 2000
UA-U Միզաթթու (մեզի մեջ) 2000
Ռևմոպրոբաներ
RF Ռևմատոիդ գործոն (կիսաքան.) 2000
CRP C-ռեակտիվ սպիտակուց (կիսաքան.) 2000
ASO-test Հակաստրեպտոլիզին-O (կիսաքան.) 2000
Կարդիոմարկերներ
cTnI Տրոպոնին I 5000
Օնկոմարկերներ
AFP Ալֆա- ֆետոպրոտեին 6500
CA 125 Ք. անտիգեն 125 10000
CA 15-3 Ք. անտիգեն 15-3 10000
CA 19-9 Ք. անտիգեն 19-9 10000
CEA Կարցինոէմբրիոնալ անտիգեն 7000
PSA-total Պրոստատ սպեցիֆիկ անտիգեն (ընդհանուր) 6000
β-hCG Մարդու Բետա-Խորիոն գոնադ. 7000
Հորմոնալ հետազոտություններ
Testosteron Տեստոստերոն (ընդհանուր) 6500
LH Լյուտեինացնող հորմոն (ЛГ) 5500
FSH Ֆոլիկուլոխթանիչ հորմոն (ФСГ) 5500
Cortisol Կորտիզոլ 6500
Prolaction Պրոլակտին 5500
Estradiol Էստրադիոլ 6000
Prog. Պրոգեստերոն 6000
ACTH Ադրենոկորտիկոտրոպ հորմոն 7500
DHEA-S Դեհիդրոէպիանդրոստերոն-սուլֆատ 6000
Վահանաձև գեղձի մարկերներ
TSH Թիրեոխթանիչ հորմոն (ТТГ) 5500
T3 Եռյոդթիրոնին (ընդհանուր) 5500
T4 Թիրոքսին (ընդհանուր) 5500
fT4 Թիրոքսին (ազատ) 6000
Anti-TG Թիրեոգլոբուլինային հակամարմ. 6500
Anti-TPO Թիրեոպերօքսիդազային հակամարմ. 6500
Շաքարային դիաբետի դիագնոստիկա
C-peptide C- Պեպտիդ 6500
Insulin Ինսուլին 6500
HbA1c Գլիկոլիզացված հեմոգլոբին 5000
Միկրոսկոպիկ հետազոտություններ
Մեզի հետազոտություն ըստ Նեչիպորենկոյի 2000
Ուրոգենիտալ քսուքի հետազոտություն 3000
Էյակուլյատի հետազոտ. (սերմնահեղուկագիր) 5000
Արգանդի վզիկի բջջաբանական հետազ. (ցիտոլոգիա) 6000
Մաշկի սնկային հիվանդությունների հետազոտությ. 3000
Եղունգների սնկային հիվանդությունների հետազոտ. 3000
Մաշկի և եղունգների սնկային հիվ.-ի հետազոտ. 5000
Դեմոդեկոզի հետազոտություն 3000
Աչքի սնկային հիվանդությունների հետազոտություն 3000
Ալերգիա
Ige Իմունոգլոբուլին E 5000
Ինֆեկցիաներ
U. Urealyticum ՈՒրեապլազմա (քսուք) 6500
M.Hominis Միկոպլազմա (քսուք) 6500
BRU-AB Բրուցելյոզ որակական(Rose Bengal) 2000
Toxo IgG Տոքսոպլազմա IgG 6000
Toxo IgM Տոքսոպլազմա IgM 6000
CMV IgG Ցիտոմեգալովիրուս IgG( հակամարմ.) 6000
CMV IgM Ցիտոմեգալովիրուս IgM(հակամարմ.) 6000
HSV-1 IgG Հերպես 1 IgG (հակամարմիններ) 6000
HSV-2 IgG Հերպես 2 IgG (հակամարմիններ) 6000
Chlam JgG Խլամիդիա (IgG հակամարմիններ ) 6500
HBsAg II Հեպատիտ B (վիրուս.մակերես. ա/գ) 7000
Anti-HCV II Հեպատիտ C(վիրուս. հակամարմ.) 10000
RPR Սիֆիլիս (ագլյուտինացիոն տեստ) 3000
Պարազիտոլոգիա
Lamb Ig A/M/G Լյամբլիաների հակամարմ. (շիճուկ) 6000
Ascar Ig G Ասկարիդների հակամարմ. (շիճուկ) 6000

 

ԸՆՏՐԵՔ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԿԱԲԻՆԵՏԸ
ՈՒԼՏՐԱՁԱՅՆԱՅԻՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆ (ՈՒՁՀ)
Որովայնի և փոքր կոնքի խոռոչների օրգանների սոնոգր. 10000
Որովայնի խոռոչի օրգանների սոնոգրաֆիա 7000
Կանանց փոքր կոնքի խոռոչի օրգանների սոնոգրաֆիա 5000
Կանացի փոքր կոնքի խոռոչի օրգանների սոնոգրաֆիա և ֆոլիկուլոմետրիա 10000
Վահանաձև գեղձի և հարվահանագեղձերի սոնոգրաֆիա 7000
Որովայնի, փոքր կոնքի խոռոչների օրգանների, վահանաձև գեղձի և հարվահանագեղձերի սոնոգրաֆիա 13000
Որովայնի, կանանց փոքր կոնքի օրգանների,կրծքագեղձերի կոմպլեքս սոնոգրաֆիա 15000
Կանանց փոքր կոնքի օրգանների,վահանաձև գեղձի (հարվահանգ.), կրծքագեղձերի կոմպլեքս սոնոգրաֆիա 15000
Որովայնի, կանանց փոքր կոնքի օրգանների, վահանաձև գեղձի (հարվգ.), կրծքագեղձերի կոմպլեքս սոնոգրաֆիա 20000
Թքագեղձերի սոնոգրաֆիա 7000
Ավշային հանգույցների սոնոգրաֆիա (մեկ շրջ. հետազ.)՝ 7000
Բոլոր շրջանների ավշահանգույցների սոնոգրաֆիա 12000
Պարանոցի օրգանների կոմպլեքս սոնոգրաֆիա (վահանաձև գեղձ,հարվահանագեղձեր,թքագեղձեր, ավշ.հանգույցներ) 12000
Կրծքագեղձերի սոնոգրաֆիա 8000
Կրծքագեղձերի ՈՒՁՀ էլաստոգրաֆիա 10000
Փափուկ հյուսվածքների սոնոգրաֆիա 5000
Վահանաձև գեղձի ուլտրաձայնային Էլաստոգրաֆիա 15000
Տղամարդկանց միզասեռական համակարգի սոնոգրաֆիա (երիկամներ, միզապարկ, շագականագեղձ) 6000
Կանանց միզասեռական համակարգի սոնոգրաֆիա (երիկամներ, միզապարկ, արգանդ, ձվարաններ) 6000
Կրծքագեղձերի ՈՒՁՀ և Էլաստոգրաֆիա 15000
Վահանաձև գեղձի ՈՒՁՀ և Էլաստոգրաֆիա 15000
Հոդերի սոնոգրաֆիա (մեկ շրջանի հետազոտություն) 8000
Մեկից ավել յուրաք. Հաջորդ հատվածի դեպքում հավելավճար 6000
Հոդերի կրկնակի սոնոգրաֆիա (մեկ ամսվա ընթացքում) 6000
ՍՐՏԱԲԱՆԱԿԱՆ ԿԱԲԻՆԵՏ
Խորհրդատվություն (բուժման նշանակումով) + ԷՍԳ 10000
Խորհրդատվություն+ԷՍԳ+Սրտի ՈՒՁՀ 15000
Կրկնակի այց 5000
ԷՍԳ (Էլեկտրասրտագրություն) 3000
Սրտի ՈՒՁՀ (էխոկարդիոգրաֆիա) 10000
ՆԵՂ ՄԱՍՆԱԳԵՏՆԵՐԻ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
Թերապևտի (ընդհ. պրակտիկայի բժշկի) խորհրդատվություն 10000
Ռևմատոլոգի խորհրդատվություն 10000
Նյարդաբանի խորհրդատվություն 10000
Էնդոկրինոլոգի խորհրդատվություն 10000
Անոթային վիրաբույժի խորհրդատվություն 10000
ՈՒրոլոգի խորհրդատվություն 10000
Մաշկաբանի խորհրդատվություն 10000
Քիթ-կոկորդ-ականջաբանի (ԼՕՌ) խորհրդատվություն 10000
Նեղ մասնագետների կրկնակի այց 5000
Հիվանդությունների բուժում 15000
Հիվանդությունների կոմպլեքս բուժում 30000
ՄԱՆԻՊՈՒԼԻԱՑԻՈՆ ԿԱԲԻՆԵՏ
Միջմկանային ներարկում 500
Ներերակային ներարկում 1000
Կաթիլային ներարկում 2000
ներհոդային ներարկում 5000
ՄԱԳԻՍՏՐԱԼ ԱՆՈԹՆԵՐԻ ԴՈՒՊԼԵՔՍ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆ
Վերին վերջույթների զարկերակներ և երակներ 15000
Ստորին վերջույթների զարկերակներ և երակներ 15000
Որովայնի խոռոչի անոթներ 15000
Բազկագլխային անոթների էքստրակրանիալ հատվածներ և տրանսկրանիալ սկանավորում 15000
Մեկից ավել յուր. հաջորդ հատվ. հետ. դեպքում հավելավճար 7000
Տնային կանչ (Երևան քաղաքում)
Տնային կանչ (Երևան քաղաքում) 5000
ՍՏՈՄԱՏՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԿԱԲԻՆԵՏ
Ստոմատոլոգիական խորհրդատվություն 3000

ԹԵՐԱՊԵՎՏԻԿ ՍՏՈՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

Կարիեսի բուժում լուսակարծրացող լիցքանյութով (Germani) 12000
Կարիեսի բուժում լուսակարծրացող լիցքանյութով (USA) 15000
Ատամնաքարերի հեռացում և ատամների փայլեցում 10000
Ատամնաքար. հեռացում և ատամների փայլեցում (Air flow) 15000
Մեկ արմատախաղովակի լիցքավորում գուդապերչյա գամիկով 4000
Ապակեթելային գամիկի տեղադրում 8000
Ատամների սպիտակեցում քիմիական եղանակով 80000
Պարօդոնտի հիվանդությունների բուժում 25000
Ֆրոնտալ ատամների էսթետիկ վերականգնում 20000
Պերիոդոնտիտի բուժում (մեկ արմատախողովակը) 5000
Թերի արմատախողովակի քանդում(մեկ արմատախողովակը) 4000
Անզգայացում 2000

ՎԻՐԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ՍՏՈՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

Ատամի պարզ հեռացում 5000
Ատամի բարդ հեռացում 8000
Իմաստության ատամի հեռացում 15000
Պերիկորոնարիտ, ալվեոլիտ 8000
Պերիօստիտ 10000

ՕՐԹՈՊԵԴԻԿ ՍՏՈՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

Ձուլածո գամիկ 10000
Ժամանակավոր պսակ 5000
Ամբողջաձուլ պսակ 20000
Մետաղ-կեռամիկական պսակ (Japan) 30000
Մետաղ-կեռամիկական պսակ (Germany) 35000
Մետաղ-կեռամիկական պսակ (USA) 40000
Ամբողջական ցիռկոնե պսակ 60000
Ցիռկոնե հենքով կեռամիկական պսակ 80000
Կեռամիկական վինիռ 80000
Թիթեղային շարժական պռոթեզ 60000
Թիթեղային շարժական պռոթեզ աթաչմենով (մեկ աթաչմենը) 30000
Բյուգելային շարժական պռոթեզ 140000
Բյուգելային շարժական պռոթեզ աթաչմենով 170000
Թիթեղային պռոթեզի հենքավորում 20000
Շապիկի վերացեմենտավորում 3000

ԱՏԱՄՆԵՐԻ ՌԵՆՏԳԵՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆ

Ուղղորդված ռենտգեն. Հետազոտություն (առաջնային) 1500
Ուղղորդված ռենտգեն. հետազոտություն (կրկնակի) 800

Տարեկան կանխարգելիչ բուժ զննում

Տարեկան կանխարգելիչ բուժ զննում 40000

ՀԵԼԻԿՈԲԱԿՏԵՐԻ ՇՆՉԱՌԱԿԱՆ ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄ

Հելիկ-թեսթ (Helicobacter pylori)՝ շնչառ. դիագնոստիկա 7000
ԳԻՆԵԿՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԿԱԲԻՆԵՏ
Խորհրդատվություն, զննում 10000
Կրկնակի այց (1 ամսվա ընթացքում) 5000
Խորհրդատվություն առանց զննման 5000
Ոչ սպեցիֆիկ բորբոքումների բուժում 10000
Սպեցիֆիկ ինֆեկցիաների բուժում 25000
Տարբեր էթիոլոգիաների կոլպիտների, ցերվիցիտների տեղային բուժում (5-6 օր) 20000
Ներարգանդային սպիրալի տեղադրում 30000
Ներարգանդային սպիրալի հեռացում 10000
Ներարգանդային բարդացած սպիրալի հեռացում 40000
Անպտղության բուժում 80000
Դաշտանային ցիկլի խանգարումների բուժում 50000
Կանացի սեռական օրգանների բորբոքային հիվանդությունների համալիր բուժում 60000
ԱԿՆԱԲԱՆԱԿԱՆ ԿԱԲԻՆԵՏ
Խորհրդատվություն բուժման նշանակումով 10000
Ակնահատակի հետազոտություն 5000
Ակնահատակի ճնշման չափում 3000
Խորհրդատվություն + ակնահատակ 10000
Խորհրդատվություն + ճնշման չափում 8000
Խորհրդատվություն + ակնահատակ + ճնշման չափում 12000
Օտար մարմնի հեռացում 5000
Կրկնակի այց 5000
Սկիասկոպիա 3000
0
լրացրեք ձեր տվյալները

Վերջին նորություններ

Աշխատանքային ժամերը՝
երկուշաբթի-ուրբաթ՝ 9:00-18:00
շաբաթ՝ 9:00-14:00